Головна   Пошук   Карта сайта   Версія для друку
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Забули свій пароль?
Реєстрація

Умови оформлення роботи МАН

Додаток 1

до наказу Головного управління освіти і науки

                                                                                                            виконавчого органу Київської міської ради

                                                                                                            (Київської міської державної адміністрації)

                                                                              від    17    жовтня  2011 р. № 209

                   

УМОВИ

 

проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського

територіального відділення Малої академії наук України

(Київської Малої академії наук учнівської молоді)

(2011/12 н. р.)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       

     На виконання Програми «Освіта Києва. 2011-2015рр.» та  відповідно рішень Колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 1/1-2006 від 14.06.2006 р. та № 2/2 2010  від 24 02.2010 р. «Про шляхи модернізації діяльності Київського територіального відділення Малої академії наук України», які визначають стратегію розвитку Київської Малої академії наук учнівської молоді, та в рамках Всеук­раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України провести ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської Малої академії наук».

ОРГАНІЗАТОРИ

-  Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

-  Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді».

МЕТА КОНКУРСУ

1.           Розвиток та підтримка творчих здібностей учнівської молоді, формування навичок самостійного наукового дослідження.

2.           Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів:

- залучення старшокласників до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської діяльності за інтересами;

- систематична робота членів МАН у наукових гуртках, клубах, наукових товариствах навчальних закладів, профільних секціях МАН.

Під час конкурсу буде організована робота 66 секцій за 11 напрямами (відділеннями) науки, техніки та культури (Додаток 1.1).

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

-  виконання наукової роботи на базі шкільного наукового товариства чи профільної секції МАН –                     вересень – листопад 2011 р.;

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України:

·        наукових товариств навчальних закладів

                                  до 10 грудня 2011 р.;

·        наукових товариств-колективних членів Київської Малої академії наук   -                                            до 25 грудня 2011 р.;

·        І (районний) етап    -                                                 до 25 грудня 2011 р.;

·        ІІ(міський) етап -                                            23 січня –20 лютого 2012 р.

УЧАСНИКИ  КОНКУРСУ

 

Конкурс носить особистісний характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.

У конкурсі беруть участь члени Київської Малої академії наук – учні 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій.

 Учні 9–11 класів, члени наукових товариств, готують реферати, науково-дослідницькі, експериментальні, творчі роботи та захищають їх на засіданнях шкільних наукових товариств.

Учасниками І (районного) етапу конкурсу-захисту можуть бути слухачі (учні 9–10 класів), кандидати та дійсні члени МАН (учні 10–11 класів) – переможці шкільних конкурсів МАН.

До ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:

-   автори реферативних робіт – слухачі МАН (учні 9 класів);

-   автори науково-дослідницьких, експериментальних, конструкторських робіт – члени МАН (учні 10–11 класів).

Поза конкурсом можуть брати участь:

-   учні 8 класів;

-   учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік і не є кандидатами у дійсні члени.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

1.           Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2.           Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

3.           Обсяг основного тексту не повинен перевищувати 20 (двадцяти) сторінок формату А-4 з полуторним міжрядковим інтервалом. Додатки в загальний обсяг роботи не враховуються.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

1.           Титульний лист із обов`язковим зазначенням (Додаток 1.2):

    -  віділення;

- секції;

- базової дисципліни;

- теми роботи;

- статусу в МАН (слухач, кандидат чи дійсний член МАН);

- прізвища, імені, по батькові автора;

-  повної дати народження ( наприклад: 12 червня 1995 р.);

-  класу (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас);

- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею;

- району;

- домашньої адреси;

- контактних телефонів (домашнього та мобільного);

- прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового звання, місця роботи, посади та контактних телефонів наукового та педагогічного керівників.

   Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

2.           Зміст роботи (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

3.           Вступ.

Мета, актуальність проблеми.

4.           Основна частина:

- огляд наукової літератури;

- аналіз стану проблеми на момент дослідження;

- експериментальна частина:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів.

5.           Висновки, яких дійшов автор.

6.           Список використаних джерел інформації (література - із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання - відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; Інтернет - адреси, використаних в роботі сайтів тощо).

7.           Додатки (схеми, графіки, рисунки, фото тощо).

УМОВИ КОНКУРСУ

1.           Складові конкурсу:

• конкурс науково-дослідницьких робіт,

      максимальна оцінка – 22 бали;

Оцінка за науково-дослідницьку роботу є попередньою і на розсуд журі секції може бути відкоригована під час захисту.

• виконання контрольних завдань,

        максимальна оцінка – 39 балів;

• захист науково-дослідницьких робіт,

        максимальна оцінка – 39 балів.

Захист здійснюється державною мовою, у секціях іноземної філології – відповідно до профілю секції.

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу.

Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

·        паперовому носії формату А 2 і більше;

·        прозорих плівках формату А 4 для світлопроекційної апаратури;

·        електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати  доповіді учасників.

Можливості оргкомітету забезпечити роботу всіх секцій конкурсу мультимедійними засобами обмежені.

Для захисту роботи автору надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин, на виконання контрольних завдань – 3 години (астрономічні).

Конкурсант, який не брав участь в усіх складових конкурсу не може претендувати на призове місце.

2.           Максимальна сума балів за участь в усіх складових конкурсу може досягати 100 балів.

Учасникам конкурсу-захисту додатково надається:

• 5 балів – за впровадження розробки у виробництво (за наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію);

• 5 балів – за наявності публікації за темою дослідження та надання підтвердження у наукових виданнях;

• 10 балів – за наявність патенту на винахід.

Під час захисту робіт оцінюється:

- самостійність, науковість роботи;

- аргументовані докази з урахуванням власного внеску дослідника;

- чіткість, логічність викладу матеріалу;

- повнота, вичерпність відповідей;

- доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

- культура мовлення;

- толерантність та активна участь у веденні дискусії.

3.           У разі участі одного конкурсанта в кількох секціях, на кожну секцію подається робота за відповідною тематикою та виконуються контрольні завдання за профілем секцій.

4.           Конкурсні роботи авторам не повертаються.

5.           Учнівські роботи, які не відповідають зазначеним вимогам та подавались від шкільних та районних наукових товариств на минулорічні конкурси або взяті з Інтернету, до участі в конкурсі не допускаються.

Документація конкурсу

На ІІ (міський) етап конкурсу від району та колективних членів подається від кожної вікової групи, класу (9, 10, 11) така кількість робіт на секцію:

І місце – 1 робота;

ІІ місце – 2 роботи;

ІІІ місце – 3 роботи.

Для участі в конкурсі подаються:

- науково-дослідницька робота (не більше 20 (двадцяти) друкованих сторінок);

- тези (1 сторінка друкованого тексту та в електронному вигляді);

- ксерокопія свідоцтва про народження (на зворотньому боці листа ксерокопії зазначити: назву секції, клас, навчальний заклад, район);

- паспорти експонатів (відділення технічних наук), публікації;

- витяг із протоколу засідання журі І(районного) етапу (окремо до кожної роботи) (Додаток 1.3);

- заявка на участь у ІІ(міському) етапі конкурсу (загальна заявка та по кожній секції окремо) (Додаток 1.4);

- аналіз підсумків проведення районних конкурсів та конкурсів наукових товариств-колективних членів МАН.

Заявки на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу та авторські роботи подаються з 16 до 20 січня 2012 року до Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді), в оргкомітет конкурсу за графіком у зазначений термін.

 

Дата

Час

Райони, колективні члени МАН відповідного району

16.01.12

понеділок

11.00

Голосіївський район

14.30

Дарницький район

17.01.12

вівторок

10.30

Дніпровський район

14.30

Деснянський район

18.01.12

середа

10.00

Печерський район

14.30

Святошинський район

19.01.12

четвер

11.00

Солом’янський район

14.30

Подільський район

20.01.12

п’ятниця

11.00

Шевченківський район

14.30

Оболонський район

 

Увага! Роботи, які надійдуть до оргкомітету після 21 січня 2012р. до конкурсу не допускаються.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Підсумки конкурсу підбиваються окремо за кожною секцією та віковою групою (класом).

Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу (конкурс наукових робіт, захист робіт, виконання контрольних завдань):

  І місце – від  91  до 100 балів,

 ІІ місце – від  81  до   90 балів,

ІІІ місце – від  70  до   80 балів.

Переможцями може бути визначено до 30 % учасників (окремо за кожною секцією та класом). При цьому необхідно дотримуватись приблизного співвідношення учасників, які нагороджуються дипломами відповідно І, ІІ, та ІІІ ступенів як 1:2:3.

Переможці міського конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Президії Київської Малої академії наук.

За результатами конкурсу будуть видані збірки тез робіт переможців. Кращі роботи будуть рекомендовані для публікації у наукових та науково-методичних виданнях.

КОНСУЛЬТАЦІЇ МОЖНА ОТРИМАТИ: -         у секціях Київської Малої академії наук учнівської молоді.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:  280-63-26

 

 

Заступник начальника                                      Л.Нестеренко

Додаток 1.1

 

Перелік наукових відділень та секцій ІІ (міського) етапу

 

 

Відділення

Секція

Базова дисципліна

І

Історії та географії

Археологія

Історія України

Етнологія

Історія України

Всесвітня історія

Історичне краєзнавство

Географія та геологія

Географія

Географічне краєзнавство

ІІ

Філософії та суспільствознавства

Філософія

Історія України

Соціологія

Релігієзнавство та історія релігії

Правознавство

Основи держави та права

ІІІ

Технічних наук

Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика,математика

(за вибором)

Електроніка та приладобудування

Матеріалознавство

Машинобудування та робототехніка

Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Екологічно безпечні технології ресурсозбереження

Науково-технічна творчість та винахідництво

IV

Комп’ютерних наук

Комп'ютерні системи та мережі

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Технології програмування

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Internet-технології та WEB дизайн

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми 

 

 

 

 

 

Математика

V

 

Української філології та мистецтвознавства

Українська мова

Фольклористика

Літературна творчість

Журналістика

Мистецтвознавство

Українська література 

Українська мова та література

VI

Іноземної філології та світової літератури

Світова література

Українська мова та світова література

(за вибором)

Російська мова та література

Російська мова та література

Англійська мова

Англійська мова

Англійська література

Теорія перекладу

Німецька мова

Німецька мова

Німецька література

Французька мова

Французька мова

Французька література

Сходознавство

Українська мова та література

VIІ

Математики

Алгебра та початки аналізу

 

Математика

Геометрія

Прикладна математика

VIІІ

Фізики і астрономії

Теоретична фізика

 

 

Фізика

Експериментальна фізика

Біофізика

Астрономія та астрофізика

Аерофізика та космічні дослідження

IX

Економіки

Економічна теорія та історія економічної думки

 

 

Математика

Мікроекономіка та макроекономіка

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Х

Хімії та біології

Хімія

Хімія

Хімія довкілля

Біохімія, молекулярна біологія, генетика та селекція

Загальна біологія та біологія людини

Мікробіологія

Клінічна медицина

Практична медицина

Валеологія

Психологія

Соціальна психологія

 

 

Біологія


Біологія, хімія, фізика (за вибором)


Біологія

XІ

Екології та аграрних наук

Екологія

Екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія)

Екологія рослинного світу (ботаніка)

Гідроекологія

Лісознавство та агрономія, охорона довкілля та збалансоване природокористування

 

 

 

 

Біологія, хімія

(за вибором)


Додаток 1.2

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту  УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВської міської РАДИ

(київської міської державної адміністрації)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ)

 

 

 

 

 

 

відділення

секція

базова дисципліна

 

 

 

 

(обрана ТЕМА РОБОТИ)

 

 

 

АВТОР РОБОТИ

 

статус у МАН (слухач, кандидат,дійсний член МАН)

прізвище, ім’я, по батькові

повна дата народження

( наприклад: 12 червня 1995 р.)

учень (учениця) класу

(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас)

назва навчального закладу

район

домашня адреса

контактні телефони (домашній та мобільний)

науковий керівник (прізвище, ім`я  по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

педагогічний керівник (прізвище, ім`я  по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

 

 

КИЇВ – 2012


Вимоги до написання та оформлення тез

         Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

         Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

         Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) - 20мм., за винятком нижнього – 25мм. Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.

 

        Зразок

 

Способи захисту дорожніх покриттів та конструкцій

 

Тюменцев Антон Михайлович, 11 клас, гімназія № 315, Дарницького району м. Києва; педагогічний керівник: старший вчитель Максимова Наталія Михайлівна, науковий керівник: кандидат технічних наук, академічний радник Академії будівництва України Кожушко Володимир Володимирович.

 

Із Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт членів МАН України

 

ВИМОГИ

до написання, оформлення й подання науково-дослідницьких робіт

Тематика робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. (ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі й містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника. Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.

Робота повинна бути виконана державною мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі у конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника роботи.

Подані учасниками конкурсу роботи розглядаються як авторські, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника, його науковий ступінь; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; місто.

Тези роботи подаються в друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А4, набраний у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт, з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) - 20мм., за винятком нижнього – 25 мм.

 

 

 

 


http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0021290-10

Додаток 2

до наказу МОН

20.01.2010 N 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

20.01.2010 N 21

УМОВИ

проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2009/2010 навчальному році..... 

4. Програма конкурсу

4.1. III етап конкурсу проводиться у таких секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі - МАН) з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

I. Історико- географічне

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Географія

Географія

6. Геологія

Географія

7. Правознавство

Історія України

8. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України

II. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика (за вибором)

2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика (за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика (за вибором)

4. Машинобудування

Фізика, математика (за вибором)

5. Інформаційно- телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика (за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика (за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика (за вибором)

III. Комп'ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet- технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

IV. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Мистецтвознавство

Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

7. Журналістика

Українська мова та література

8. Англійська мова

Англійська мова

9. Німецька мова

Німецька мова

10. Французька мова

Французька мова

V. Математики

1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика

VI. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

VII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

VIII. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Біологія, хімія (за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія (за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика (за вибором)

5. Психологія

Біологія, українська мова, історія (за вибором)

6. Хімія

Хімія

IX. Екології та аграрних наук

1. Фундаментальна екологія

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія, математика (за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія, математика (за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, математика (за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, хімія, математика (за вибором)

4.3. Допускається об'єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників - менше 5.

4.4. Програмою III етапу конкурсу передбачено:

- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

- оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

- захист науково-дослідницьких робіт;

- відкрита презентація кращих науково-дослідницьких робіт;

- круглий стіл для наукових керівників, зустрічі з науковцями, відвідування наукових установ та навчальних закладів, культурні заходи.

5. Учасники III етапу конкурсу

5.1. У конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих I-II рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та стали призерами і зайняли перші місця (як виняток другі, треті) у II етапі конкурсу.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. У III етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.

5.3. У III етапі конкурсу в межах відділень "Біологія та хімія", "Екологія та аграрні науки" може брати участь команда, сформована з переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Всеукраїнської заочної біологічної школи - членів наукового товариства учнів "Ерудит" Національного еколого-натуралістичного центру. Склад команди затверджується окремим наказом МОН.

5.4. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. Не допускається до участі більше одного учасника на секцію.

5.5. За результатами участі команд у конкурсі в 2009 році територіальним відділенням МАН, які за командним рейтингом* набрали найбільшу кількість балів, у 2010 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення (додаток 1).

Додаткові місця не визначаються для відділення економіки та не можуть бути використані у секціях правознавства, психології, медицини та англійської мови.

_______________

* Командний рейтинг по відділенню визначається за сумою балів, які отримали учасники команди за призові місця: I місце - 3 бали, II місце - 2 бали, III місце - 1 бал.

5.6. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.

5.7. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету I та II етапу конкурсу.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров'я членів команди.

5.8. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та програми III етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу та дискваліфіковані.

До роботи журі та оргкомітетів не мають права втручатися керівники команд, батьки учасників конкурсу або особи, що їх заміняють.

 


Додаток 4

до Умов проведення III етапу

Всеукраїнського

конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів - членів Малої

академії наук України

у 2009-2010 навчальному році

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкту та предмету дослідження, постановка завдань,методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих розв'язків, положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

2. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

2.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 4.1).

2.2. Тези.

У тезах (текст обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться таки дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім'я, по батькові та посада наукового керівника.

2.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

2.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідністю).

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

2.5. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.

2.6. Основна частина.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

2.7. Висновки.

Висновки містять стислий виклад результатів розв'язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.

2.8. Список використаних джерел.

У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

2.9. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.

3. Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження - Державний стандарт України.ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.

Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".

Роботи з іноземної мови виконуються державною мовою; до роботи додається анотація іноземною мовою.

На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.

Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист.

4. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори зазначених робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без належним чином оформлених та відредагованих тез.

5. Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.

Комп'ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

Поля: ліве, верхнє та нижнє - не менше 20 мм; праве - не менше 10 мм.

Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться. 

Додаток 4.1

ЗРАЗОК

оформлення титульного аркуша

             

 

 

 

              МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                ГОЛОВНЕ управління освіти і науки

            Виконавчого органу Київміськради

            (Київської міської державної АДМІНІСТРАЦІІ)

            КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

                  Донецької облдержадміністрації

          Донецьке територіальне відділення МАН України

                                      Відділення: математика

                                      Секція: прикладна математика

НАБЛИЖЕНІ МАТЕМАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАННЯ ОБРАЗІВ

                                      Роботу виконав:

                                      Тітов Дмитро Сергійович,

                                      учень 10 класу Донецької

                                      спеціалізованої

                                      загальноосвітньої

                                      фізико-математичної школи

                                      I-III ступенів N 35

                                      Науковий керівник:

                                      Ткаченко Олександр Кирилович,

                                      доцент Донецького

                                      національного університету,

                                      кандидат фізико-математичних

                                      наук

                          Київ - 2010ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)

 Назва експонату (розробки) ______________________________________

 Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки) ____________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел./факс _______

 _________________________________________________________________

 Назва гуртка ____________________________________________________

 Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка ____________________

 _________________________________________________________________

 Навчальний заклад,  на базі якого працює гурток,  поштова адреса,

тел./факс ________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Примітка ________________________________________________________

 Керівник навчального закладу

 М.П.